Skocz do zawartości
Samsung Galaxy S9+ ze Snapdragonem 845 | Samsung Galaxy A7 2018 wyłącznie w Polsce, Niemczech i Rosji ?? | Czy Samsung Galaxy S6 dostanie Androida 8.0 OREO? Może, Może… | Samsung Galaxy: Growing Up | Samsung inwestuje w Sztuczną Inteligencję. | Samsung Galaxy A7 (2018) - przecieki na temat parametrów | Samsung Galaxy A5 (2018) - przecieki na temat parametrów | Samsung Galaxy A5 (2018) i Galaxy A7 (2018)na renderach | Samsung Galaxy A5 2018 i Galaxy A7 2018 z wyświetlaczem Infinity Display | Etui ZeroLemon dla Samsunga Galaxy Note 8 | Samsung Gear Fit 2 otrzymał aktualizację. | Aplikacja Go Keyboard ma zaszytego w sobie wirusa!! | Recenzja Galaxy Note 8 wg. Spider'sWeb TV | Uwaga na Galaxy Note 8 BEZ Dual SIM | Samsung Galaxy Tab Active 2 zdradza swoją specyfikację | Samsung Galaxy J5 (2016) oraz tablety Galaxy Tab A z Nougat ?? | Atak BlueBorne: zagrożonych 6 miliardów urządzeń z bluetoothem | Pierwsze problemy z Android 8.0 Oreo | Zadebiutował Samsung Galaxy J7+ | Samsung Galaxy S9 - oficjalna zapowiedź już w styczniu? | Samsung Galaxy A5 2017 otrzymuje aktualizację do Androida 7.0 Nougat | [IFA] Samsung – podsumowanie pierwszego dnia targów | Antyweb.pl / mBank ostrzega przed nowym wirusem na Androidzie | Flashowanie Odinem w Win10 | Elastyczne wyświetlacze od Samsunga | Wymiary Samsunga Galaxy S6 | Samsung Galaxy S6 Edge | Samsung Galaxy S6 szczegóły kamery | Lizak dla Note 4 w Polsce | Galaxy S6 i Galaxy Edge w przeciekach zdjęć | Patent Samsunga na nowy wyświetlacz krawędziowy | Samsung usuwa śmieci z pamięci | Samsung Galaxy S4 dostaje oficjalny Lollipop | Samsung Galaxy Note Edge | Specyfikacja Samsunga S6 | Koniec ze "śmieciami" od operatorów | Google Nexus 6 | FBI kontra Lollipop | Note 4 Gold | Chudy smartfon | Komunikacja miejska w Google Maps | Szpiegujące aplikacje | S6 bliżej niż myslisz | Galaxy Note 4 z wadami | Android 5.0 Lollipop oficjalnie | Android L będzie szyfrował dane | Nadchodzi Android L | Galaxy A7 - Najnowszy, największy ale limitowany | Galaxy A3 i A5 pokazują się w filmie | Nowy Galaxy Note 4 |
 • Android L będzie szyfrował dane

     (0 opinii)

  trurl3
  • Android L będzie szyfrował dane

  Nie da się za­prze­czyć, że sys­tem An­dro­id do naj­bez­piecz­niej­szych nie na­le­ży i ha­ke­rzy bar­dzo czę­sto wy­kra­da­ją dane prze­cho­wy­wa­ne w pa­mię­ci smart­fo­nów. Go­ogle zdaje sobie spra­wę z tej wady wła­snej plat­for­my, dla­te­go też sys­tem An­dro­id L bę­dzie już w stan­dar­dzie szy­fro­wał dane.

  afacb4f6be1c87c7be666a09742717c7.jpg

  Jak wy­ja­śnia rzecz­nik kon­cer­nu Go­ogle, funk­cja szy­fro­wa­nia da­nych bę­dzie w An­dro­idzie L stan­dar­do­wo ak­ty­wo­wa­na, więc użyt­kow­nik nie bę­dzie mu­siał się tym przej­mo­wać, gdyż za­bez­pie­cze­nie funk­cjo­no­wać ma już po wy­ję­ciu te­le­fo­nu z pu­deł­ka.

  Szy­fro­wa­nie da­nych to wiel­ka za­le­ta, gdyż nie tylko uchro­ni nasze dane w przy­pad­ku kra­dzie­ży te­le­fo­nu przez zło­dzie­ja, ale także ocali zdję­cia i wia­do­mo­ści przed przed­sta­wi­cie­la­mi or­ga­nów ści­ga­nia, któ­rzy w ten spo­sób nie na­ru­szą na­szej pry­wat­no­ści. Co ważne, klu­cze szy­fru­ją­ce nie będą prze­cho­wy­wa­ne w te­le­fo­nie, więc przed­sta­wi­cie­le or­ga­nów ści­ga­nia nie do­sta­ną się do da­nych, nawet gdyby bar­dzo tego chcie­li. Inną ko­rzy­ścią jest to, że nie bę­dzie­my już mu­sie­li się mar­twić tym, iż nasze dane prze­trwa­ją fa­brycz­ny reset urzą­dze­nia, gdyż wcale nie ozna­cza to wy­ma­za­nia wszyst­kich in­for­ma­cji i można je bar­dzo łatwo od­zy­skać.

  Cały pro­ces szy­fro­wa­nia bę­dzie usta­wia­ny pod­czas ak­ty­wa­cji urzą­dze­nia i wpraw­dzie opcja jest stan­dar­do­wo włą­czo­na, to użyt­kow­nik bę­dzie mu­siał usta­wić wła­sny PIN lub hasło. Jest to bar­dzo istot­na kwe­stia, gdyż zgu­bie­nie hasła bę­dzie ozna­cza­ło, że użyt­kow­nik także stra­ci do­stęp do da­nych.

  Trze­ba przy­znać, że tym razem Go­ogle fak­tycz­nie za­dba­ło o użyt­kow­ni­ków i szy­fro­wa­nie da­nych może być bar­dzo przy­dat­ne.  Opinie użytkowników

  Jeśli chcesz dodać opinię, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

  Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą dodawać opinie

  Zarejestruj nowe konto

  Załóż nowe konto. To bardzo proste!

  Zarejestruj się

  Zaloguj się

  Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

  Zaloguj się

  Brak opinii do wyświetlenia.


×

Powiadomienie o plikach cookie

By korzystać z forum musisz się zgodzić z zasadami: Warunki użytkowania.